Diskuze vs. diskuse

21.10.2021

Dublety dokážou potrápit při psaní textu nejednoho z nás. Přitom když si je zapamatujete, nemůžete se splést. V těchto případech jsou totiž správně OBA TVARY!

Co se týče varianty se "s", bývá zpravidla starší, v některých případech dokonce archaická a nepoužívaná, i přesto že je správná (například prezident x president).

Také výslovnost může být v těchto případech dvojí a platí to, co u psané formy - varianta se "s" je opět spíše zastaralá. Písmeno "z" ve slovech převažuje zejména díky jeho jednodušší výslovnosti v celku.

Občas však nastává situace, kdy každá varianta nese jiný význam a použití ve větě se liší (např. strhat x ztrhat).

Mezi další příklady dublet se "S x Z" patří třeba:

  • dezinfekce x desinfekce
  • kurz x kurs
  • optimizmus x optimismus
  • filosofie x filozofie
  • scestovalý x zcestovalý