Člověk, jako společenský a inteligentní tvor, si vytvořil vlastní způsob dorozumívání - řeč. Žádný jiný živočich na Zemi není řeči schopen. Lidská řeč má dvě základní formy - mluvenou a psanou. Mluvená forma je logicky mnohem starší než písmo; i v životě jedince přichází dříve, a tudíž bychom ji mohli používat za podstatnější. Kromě těchto dvou...